Disclaimer

De gepubliceerde informatie op de website www.flandrienkaas.be wordt ter beschikking gesteld door De Kazerij bvba – Vagevuurstraat 25 – B-8940 Wervik - BE0841376218 en is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen.
 
1. Gebruiksvoorwaarden website
 
1.1 Het gebruik van de website van De Kazerij Bvba is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. De Kazerij Bvba kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
 
1.2 De verstrekte informatie en gegevens blijven eigendom van De Kazerij Bvba.
 
1.3 De Kazerij Bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.
 
1.4 De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. U hebt het recht de informatie op de website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits vermelding van de bron. De bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten zijn van toepassing.
 
1.5 Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. De Kazerij Bvba garandeert niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen De Kazerij Bvba en de beheerders van die sites.
 
1.6 Het is mogelijk dat de website van De Kazerij Bvba gebruik maakt van "cookies", kleine informatiebestanden die op uw harde schijf worden geschreven om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen.
 
1.7 Wanneer u op uw eigen website een hyperlink wilt plaatsen naar de startpagina van de website van De Kazerij Bvba, moet u op voorhand contact opnemen met onze webmaster.
 
2. Bescherming van persoonsgegevens
 
2.1 De Kazerij Bvba behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.
 
2.2 Uw persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken. U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U hebt altijd het recht de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren en onjuistheden te laten verbeteren. U kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd.
 
3. Geschillen
 
Deze on line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Kortrijk (België), en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.